System.Exception: Error In Process 'dbsource' Command In Sequence 1: Error In Run 'dbsource' Command: System.IndexOutOfRangeException: Command 'db' Has 1 Member(s) But 2 Result(s) Returned From DataBase!
at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 119
at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 29
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'dbsource' Command: System.IndexOutOfRangeException: Command 'db' Has 1 Member(s) But 2 Result(s) Returned From DataBase!
at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 119
at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 29
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.IndexOutOfRangeException: Command 'db' Has 1 Member(s) But 2 Result(s) Returned From DataBase!
at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 119
at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 29
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 61
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---
روش استفاده از توالت فرنگی ، توالت فرنگی گلچین ، توالت
صفحه نخست > اخبار و مقالات >

روش استفاده از توالت فرنگی استیل

[(bold)|توالت فرنگی استیل] در کشور ما در هرجایی یافت نمی شود ولی با پیشرفت علم و زیاد شدن بیماری های مفصلی و استخوانی استفاده از این مدل توالت رایج تر شده و در اکثر خانه ها و بعضی از مکان های تجاری و بیمارستان ها استفاده می شود.

ما در این مقاله شما را با طرز استفاده درست از [(bold)|توالت فرنگی استیل] آشنا می کنیم:

[(img)|1035781844441001B|توالت فرنگی استیل]

1. ابتدا محل [(bold)|توالت فرنگی استیل] را وارسی کنید:

مطمئن شوید موارد مورد نیاز از جمله دستمال توالت، شلنگ آب و مواد شوینده موجود می باشد.

2. از سالم بودن سیفون مطمئن شوید:

سیفون توالت های فرنگی یا در کنار بدنه توالت و یا بر روی جعبه ی توالت قرار داده شده است.

3. محل نشستن خود را تمیز کنید:

اگر از توالت های فرنگی در مکان های عمومی استفاده می کنید و یا جایی مهمان هستید ابتدا محل نشستن و قرار گرفتن پاهای خود را با دستمال کاغذی تمیز کرده و یا حتی می توانبد دستمال را در لبه های توالت ( قسمتی که پاها قرار می گیرد) گذاشته تا از بهداشت آن ناحیه مطمئن شوید. البته رول های یکبار مصرف مخصوص توالت فرنگی نیز در بازار موجود می باشد.

4. شلوارتان را تا زانو و نه بیشتر پایین بکشید:

برای سر نخوردن شلوار و کثیف نشدن ان شلوار را فقط تا زانو پایین بکشید.

5. بر روی [(bold)|توالت فرنگی استیل] بنشینید:

فرض کنید که میخواهید بر روی صندلی بنشینید.

6. خود را تمیز کنید:

به یکی از روش های استفاده از دستمال توالت، شیر آب یا استفاده از مواد شوینده خود را تمیز کنید.

7. سیفون را کشید:

با استفاده از دستمال سیفون را به پایین هدایت کنیئد.

8. اطراف خود را تمیز کنید:

اگر دستمال در اطراف خود قرار داده اید آن را به درون سطل زباله بیندازید.

9. دستهایتان را با آب و صابون بشورید.

Copyright © 2014 shahrazingolchin.com All rights reserved
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی
at MyWebServerNamespace.MyWebServer.LoadCmsValues(Content cms, Ssl sslClass, DataSet& Ds, DataTable& fileDt, Socket& mySocket, Byte[]& contentBytes, Boolean& showCmsError) in D:\iteration source - table 13 removed\MyWebServer\MyWebServer.cs:line 1638